увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
1-44
Борис и Глеб. Конец XIII в.