уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
8-44
Богоматерь Одигитрия. Конец XIV - начало XV в.