увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
9-44
Никола.