увеличение уменьшение (в каталог) на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
10-44
Иоанн Предтеча. Конец XIV - начало XV в.