увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
12-44
Апостол Павел. XV в.