увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
16-44
Успение. Первая половина XV в.