увеличение уменьшение (в каталог) на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
17-44
Спас в силах. Первая половина XV в.