увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
21-44
Апостол Павел. Первая половина XV в.