увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
34-44
Богоматерь. Начало XV в.