увеличение уменьшение (в каталог) на пред.икону на след.икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
36-44
Вознесение. Конец XV - начало XVI в.