увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
37-44
Воскрешение Лазаря. Конец XV - начало XVI в.