увеличение уменьшение (в каталог) на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
41-44
Пророк Иезекиил. Конец XV - начало XVI в.