увеличение уменьшение на пред.икону на след. икону на список икон в каталог на начало виртуального каталога
42-44
Архангел Гавриил. Начало XVI в.